Dụng cụ y khoa bạch huệ 0933.67.60.69
Trang chủ Vật tư tiêu hao y tế

Vật tư tiêu hao y tế

Que đè lưỡi gỗ chưa tiệt trùng

Que đè lưỡi gỗ chưa tiệt trùng

Giá niêm yết: 30,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 25,000 VNĐ
Dây truyền máu

Dây truyền máu

Giá niêm yết: 12,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 11,000 VNĐ
Dây thông phổi

Dây thông phổi

Giá niêm yết: 50,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Miếng dán hạ sốt

Miếng dán hạ sốt

Giá niêm yết: 40,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Bột bó y tế thạch cao

Bột bó y tế thạch cao

Giá niêm yết: 18,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 15,000 VNĐ
Hộp đựng đầu côn vàng

Hộp đựng đầu côn vàng

Giá niêm yết: 160,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 150,000 VNĐ
Hộp đựng đầu côn xanh

Hộp đựng đầu côn xanh

Giá niêm yết: 180,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 170,000 VNĐ
Hộp đựng đầu côn trắng

Hộp đựng đầu côn trắng

Giá niêm yết: 160,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 150,000 VNĐ
Ống đặt nội khí quản lò xo

Ống đặt nội khí quản lò xo

Giá niêm yết: 260,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 250,000 VNĐ
Ống đặt nội khí quản có bóng

Ống đặt nội khí quản có bóng

Giá niêm yết: 55,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ
Ống đặt nội khí quản không bóng

Ống đặt nội khí quản không bóng

Giá niêm yết: 25,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 23,000 VNĐ
Ống cắn lưỡi

Ống cắn lưỡi

Giá niêm yết: 22,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 20,000 VNĐ
Dây thông tiểu chữ T

Dây thông tiểu chữ T

Giá niêm yết: 32,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 30,000 VNĐ
Airway

Airway

Giá niêm yết: 7,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 6,000 VNĐ
Dây thông tiểu nelaton 1 nhánh

Dây thông tiểu nelaton 1 nhánh

Giá niêm yết: 10,500 VNĐ
Giá khuyến mãi: 10,000 VNĐ
Dây thông tiểu Foley 2 nhánh

Dây thông tiểu Foley 2 nhánh

Giá niêm yết: 15,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 14,500 VNĐ
Dây thông tiểu Foley 3 nhánh

Dây thông tiểu Foley 3 nhánh

Giá niêm yết: 37,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Dây thông hậu môn Sonede Rectal

Dây thông hậu môn Sonede Rectal

Giá niêm yết: 8,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,000 VNĐ
Dây Sonde Pezzer

Dây Sonde Pezzer

Giá niêm yết: 27,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 25,000 VNĐ
Dây thở oxy 2 nhánh

Dây thở oxy 2 nhánh

Giá niêm yết: 8,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,000 VNĐ
Dây thở oxy 2 nhánh sơ sinh

Dây thở oxy 2 nhánh sơ sinh

Giá niêm yết: 10,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 9,000 VNĐ
Dây hút đàm nhớt

Dây hút đàm nhớt

Giá niêm yết: 3,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 3,000 VNĐ
Dây cho ăn không nắp

Dây cho ăn không nắp

Giá niêm yết: 7,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 6,000 VNĐ
Dây cho ăn có nắp

Dây cho ăn có nắp

Giá niêm yết: 8,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,000 VNĐ
Ống nội khí quản có bóng

Ống nội khí quản có bóng

Giá niêm yết: 25,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 23,000 VNĐ
Khai mở khí quản có bóng

Khai mở khí quản có bóng

Giá niêm yết: 130,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 120,000 VNĐ
Mask thở oxy có túi

Mask thở oxy có túi

Giá niêm yết: 40,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường