Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD-133

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD-133

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 85,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002

Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002

Giá niêm yết: 580,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ

Nhiệt kế núm vú Laica TH3002

Nhiệt kế núm vú Laica TH3002

Giá niêm yết: Call

Giá khuyến mãi: Call

Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1

Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1

Giá niêm yết: 60,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L

Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L

Giá niêm yết: 300,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 270,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 341

Nhiệt kế điện tử Omron MC 341

Giá niêm yết: 110,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 100,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 246

Nhiệt kế điện tử Omron MC 246

Giá niêm yết: 80,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC245

Nhiệt kế điện tử Omron MC245

Giá niêm yết: 55,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1

Giá niêm yết: 800,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 700,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1

Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1

Giá niêm yết: 700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 650,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S

Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế omron điện tử đo trán MC-720

Nhiệt kế omron điện tử đo trán MC-720

Giá niêm yết: 900,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 880,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211

Giá niêm yết: 150,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 140,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Mabis IR-02MT

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Mabis IR-02MT

Giá niêm yết: 500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280

Giá niêm yết: 660,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Tổng cộng: 20 - Số trang:   1 2

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo

0933.67.60.69

Skype

08.22 183 184

 

chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien