Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002

Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002

Giá niêm yết: 580,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ

Nhiệt kế núm vú Laica TH3002

Nhiệt kế núm vú Laica TH3002

Giá niêm yết: Call

Giá khuyến mãi: Call

Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1

Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1

Giá niêm yết: 60,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L

Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L

Giá niêm yết: 250,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 240,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 341

Nhiệt kế điện tử Omron MC 341

Giá niêm yết: 110,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 100,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 246

Nhiệt kế điện tử Omron MC 246

Giá niêm yết: 70,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 60,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC245

Nhiệt kế điện tử Omron MC245

Giá niêm yết: 55,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1

Giá niêm yết: 800,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 700,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1

Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1

Giá niêm yết: 700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 600,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S

Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế omron điện tử đo trán MC-720

Nhiệt kế omron điện tử đo trán MC-720

Giá niêm yết: 850,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 800,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211

Giá niêm yết: 150,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 140,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280

Giá niêm yết: 660,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo ở tai Omron TH-839S

Nhiệt kế điện tử đo ở tai Omron TH-839S

Giá niêm yết: 700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 640,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đầu mềm MT 550

Nhiệt kế điện tử đầu mềm MT 550

Giá niêm yết: 190,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 190,000 VNĐ

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo

08.22 183 184

Yahoo

0933.67.60.69

Yahoo

0933.67.60.69