Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD-133

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD-133

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 85,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002

Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002

Giá niêm yết: 580,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ

Nhiệt kế núm vú Laica TH3002

Nhiệt kế núm vú Laica TH3002

Giá niêm yết: Call

Giá khuyến mãi: Call

Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1

Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1

Giá niêm yết: 60,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L

Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L

Giá niêm yết: 300,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 270,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 341

Nhiệt kế điện tử Omron MC 341

Giá niêm yết: 110,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 100,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC 246

Nhiệt kế điện tử Omron MC 246

Giá niêm yết: 80,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử Omron MC245

Nhiệt kế điện tử Omron MC245

Giá niêm yết: 55,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1

Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1

Giá niêm yết: 700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 650,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S

Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế omron điện tử đo trán MC-720

Nhiệt kế omron điện tử đo trán MC-720

Giá niêm yết: 900,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 880,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211

Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211

Giá niêm yết: 150,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 140,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Mabis IR-02MT

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Mabis IR-02MT

Giá niêm yết: 500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280

Giá niêm yết: 660,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ

Nhiệt kế điện tử đo ở tai Omron TH-839S

Nhiệt kế điện tử đo ở tai Omron TH-839S

Giá niêm yết: 800,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 760,000 VNĐ

Tổng cộng: 20 - Số trang:   1 2