Dụng cụ y khoa bạch huệ 0963.30.35.38
Trang chủ Pen - Kéo - Khay

Pen - Kéo - Khay

Kéo cắt băng 18 cm

Kéo cắt băng 18 cm

Giá niêm yết: 87,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 70,000 VNĐ
Cán dao mổ

Cán dao mổ

Giá niêm yết: 35,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 20,000 VNĐ
Pen có mấu

Pen có mấu

Giá niêm yết: 50,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Pen không mấu

Pen không mấu

Giá niêm yết: 45,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Kéo y tế thẳng, nhọn Pakistan

Kéo y tế thẳng, nhọn Pakistan

Giá niêm yết: 40,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Kéo y tế thẳng, tù Pakistan

Kéo y tế thẳng, tù Pakistan

Giá niêm yết: 45,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Kéo mét

Kéo mét

Giá niêm yết: 55,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Kéo Mayo

Kéo Mayo

Giá niêm yết: 45,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Pen tim

Pen tim

Giá niêm yết: 60,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 55,000 VNĐ
Pen đầu rắn 25 cm

Pen đầu rắn 25 cm

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ
Pen kẹp Col

Pen kẹp Col

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ
Pen ALLIS kẹp ruột

Pen ALLIS kẹp ruột

Giá niêm yết: 70,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 65,000 VNĐ
Pen kẹp xăng mổ

Pen kẹp xăng mổ

Giá niêm yết: 50,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Nhíp có mấu và không mấu

Nhíp có mấu và không mấu

Giá niêm yết: 40,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 20,000 VNĐ
Nhíp nha

Nhíp nha

Giá niêm yết: 30,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 26,000 VNĐ
Nhíp khuỷu, nhíp chữ Z

Nhíp khuỷu, nhíp chữ Z

Giá niêm yết: 35,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 30,000 VNĐ
Nhíp khuỷu, nhíp chữ V

Nhíp khuỷu, nhíp chữ V

Giá niêm yết: 35,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 30,000 VNĐ
Nhíp gắp dị vật

Nhíp gắp dị vật

Giá niêm yết: 350,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 300,000 VNĐ
Panh mũi

Panh mũi

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 80,000 VNĐ
Panh vết mổ

Panh vết mổ

Giá niêm yết: 95,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 90,000 VNĐ
Val âm đạo

Val âm đạo

Giá niêm yết: 90,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 80,000 VNĐ
Mỏ vịt

Mỏ vịt

Giá niêm yết: 70,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 65,000 VNĐ
Bộ tiểu phẩu

Bộ tiểu phẩu

Giá niêm yết: 300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 250,000 VNĐ
Thước đo tử cung

Thước đo tử cung

Giá niêm yết: 70,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 60,000 VNĐ
Muỗng nạo rỗng

Muỗng nạo rỗng

Giá niêm yết: 110,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 100,000 VNĐ
Nhíp mắt có khóa

Nhíp mắt có khóa

Giá niêm yết: 90,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 80,000 VNĐ
Sản phẩm hot
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường