Dụng cụ y khoa bạch huệ 0963.30.35.38
Trang chủ Ống nghe tim phổi

Ống nghe tim phổi

Ống nghe 1 mặt 3M Littmann Master Classic II 2144L

Ống nghe 1 mặt 3M Littmann Master Classic II 2144L

Giá niêm yết: 2,900,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,600,000 VNĐ
Ống nghe 2 mặt Littmann Classic II S.E 2201

Ống nghe 2 mặt Littmann Classic II S.E 2201

Giá niêm yết: 2,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,300,000 VNĐ
Ống nghe hai dây microlife ST-77

Ống nghe hai dây microlife ST-77

Giá niêm yết: 270,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 250,000 VNĐ
Ống nghe ALPK2 1 dây

Ống nghe ALPK2 1 dây

Giá niêm yết: 250,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 150,000 VNĐ
Ống nghe Alpk2 2 dây No-807

Ống nghe Alpk2 2 dây No-807

Giá niêm yết: 450,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 380,000 VNĐ
Ống nghe 2 mặt Spirit

Ống nghe 2 mặt Spirit

Giá niêm yết: 500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 450,000 VNĐ
MÁY NGHE TIM THAI DOPPLER CONTEC SONOLINEB

MÁY NGHE TIM THAI DOPPLER CONTEC SONOLINEB

Giá niêm yết: 2,600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,500,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II S.E 2208 Xanh lục

Ống nghe 3M Littmann Classic II S.E 2208 Xanh lục

Giá niêm yết: 2,200,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,185,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II S.E 2211 Đỏ vang

Ống nghe 3M Littmann Classic II S.E 2211 Đỏ vang

Giá niêm yết: 2,200,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,185,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II S.E 2201 Đen

Ống nghe 3M Littmann Classic II S.E 2201 Đen

Giá niêm yết: 2,200,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,185,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant 2124 Xanh Caribbean

Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant 2124 Xanh Caribbean

Giá niêm yết: 2,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,290,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant 2114R Đỏ

Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant 2114R Đỏ

Giá niêm yết: 2,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,290,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric 2113 Đen

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric 2113 Đen

Giá niêm yết: 2,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,290,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric 2119 Xanh Caribbean

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric 2119 Xanh Caribbean

Giá niêm yết: 2,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,290,000 VNĐ
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric 2113R Đỏ

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric 2113R Đỏ

Giá niêm yết: 2,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,290,000 VNĐ
Ống nghe y tế 1 mặt Riester Anestophon

Ống nghe y tế 1 mặt Riester Anestophon

Giá niêm yết: 550,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ
Ống nghe 3 mặt Riester Tristar 4093

Ống nghe 3 mặt Riester Tristar 4093

Giá niêm yết: 1,550,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,500,000 VNĐ
Ống nghe tim thai nhựa Riester Pinard 4190

Ống nghe tim thai nhựa Riester Pinard 4190

Giá niêm yết: 350,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 300,000 VNĐ
Ống nghe tim thai nhôm Riester Pinard 4191

Ống nghe tim thai nhôm Riester Pinard 4191

Giá niêm yết: 550,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ
Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

Giá niêm yết: 1,100,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,050,000 VNĐ
Ống nghe 2 dây Spirit Sprague Rappaport CK-649

Ống nghe 2 dây Spirit Sprague Rappaport CK-649

Giá niêm yết: 390,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 330,000 VNĐ
Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

Giá niêm yết: 1,300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,250,000 VNĐ
Ống nghe trẻ sơ sinh Riester Duplex 2.0 Neonatal

Ống nghe trẻ sơ sinh Riester Duplex 2.0 Neonatal

Giá niêm yết: 1,300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,200,000 VNĐ
Sản phẩm hot
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường