Dụng cụ y khoa bạch huệ 0933.67.60.69
Trang chủ Pen - Kéo - Khay Nhíp có mấu và không mấu
Pen - Kéo - Khay
Nhíp có mấu và không mấu

Nhíp có mấu và không mấu

Mã sản phẩm : Nhíp có mấu và không mấu
Giá niêm yết : 20,000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 18,500 VNĐ
Bảo hành :
Tình trạng : Liên hệ
Hãng sản xuất : Everbest - Pakistan
Số lượng :
Mô tả sản phẩm

Nhíp 12,5 cm không mấu      Giá: 18,500 VNĐ

Nhíp 12,5 cm có mấu           Giá: 18,500 VNĐ

Nhíp 14 cm không mấu         Giá: 18,500 VNĐ

Nhíp 14 cm có mấu               Giá: 18,500 VNĐ

Nhíp 16 cm không mấu          Giá: 20,500 VNĐ

Nhíp 16 cm có mấu                Giá: 20,500 VNĐ

Nhíp 16 cm không mấu, đầu nhọn         Giá: 20,500 VNĐ

Nhíp 16 cm có mấu , đầu nhọn               Giá: 20,500 VNĐ

Nhíp 18 cm không mấu         Giá: 28,500 VNĐ

Nhíp 18 cm có mấu              Giá: 28,500 VNĐ

Nhíp 20 cm không mấu         Giá: 34,000 VNĐ

Nhíp 20 cm có mấu               Giá: 34,000 VNĐ

Nhíp 25 cm không mấu          Giá: 41,500 VNĐ

Nhíp 25 cm có mấu               Giá: 41,500 VNĐ

Nhíp 30 cm không mấu         Giá: 48,500 VNĐ

Sản phẩm liên quan
Kéo cắt băng 18 cm

Kéo cắt băng 18 cm

Giá niêm yết: 87,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 70,000 VNĐ
Cán dao mổ

Cán dao mổ

Giá niêm yết: 20,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 15,000 VNĐ
Pen có mấu

Pen có mấu

Giá niêm yết: 50,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Pen không mấu

Pen không mấu

Giá niêm yết: 45,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Kéo y tế thẳng, nhọn Pakistan

Kéo y tế thẳng, nhọn Pakistan

Giá niêm yết: 40,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Kéo y tế thẳng, tù Pakistan

Kéo y tế thẳng, tù Pakistan

Giá niêm yết: 45,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Kéo mét

Kéo mét

Giá niêm yết: 55,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Kéo Mayo

Kéo Mayo

Giá niêm yết: 45,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Pen tim

Pen tim

Giá niêm yết: 60,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 55,000 VNĐ
Pen đầu rắn 25 cm

Pen đầu rắn 25 cm

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ
Pen kẹp Col

Pen kẹp Col

Giá niêm yết: 85,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ
Pen ALLIS kẹp ruột

Pen ALLIS kẹp ruột

Giá niêm yết: 70,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 65,000 VNĐ
Pen kẹp xăng mổ

Pen kẹp xăng mổ

Giá niêm yết: 50,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 45,000 VNĐ
Nhíp nha

Nhíp nha

Giá niêm yết: 30,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 26,000 VNĐ
Nhíp khuỷu, nhíp chữ Z

Nhíp khuỷu, nhíp chữ Z

Giá niêm yết: 35,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 30,000 VNĐ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường