Dụng cụ y khoa bạch huệ 0933.67.60.69
Trang chủ Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Mabis IR-02MT
Giá niêm yết: 500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
Giá niêm yết: 800,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 699,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử đo trán Omron MC-720
Giá niêm yết: 900,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 880,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife IR1DQ1-1
Giá niêm yết: 700,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 650,000 VNĐ
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay Polygreen KI-8160
Giá niêm yết: 600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8210
Giá niêm yết: 600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai Polygreen KI-8120
Giá niêm yết: 600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử Omron MC 272L
Giá niêm yết: 300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 270,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử đầu mềm MT 550
Giá niêm yết: 190,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 190,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211
Giá niêm yết: 150,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 140,000 VNĐ
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Polygreen KI-8280
Giá niêm yết: 660,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử đo ở tai Omron TH-839S
Giá niêm yết: 800,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 760,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử Omron MC 246
Giá niêm yết: 80,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 75,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1
Giá niêm yết: 60,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ
Nhiệt kế hồng ngoại Laica TH 2002
Giá niêm yết: 580,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước KD-133
Giá niêm yết: 85,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 85,000 VNĐ
Nhiệt kế núm vú Laica TH3002
Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Nhiệt kế điện tử Omron MC 341
Giá niêm yết: 110,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 100,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử Omron MC245
Giá niêm yết: 55,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 50,000 VNĐ
Nhiệt kế điện tử bấm tai Microlife IR 1DE1S
Giá niêm yết: 600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường