Dụng cụ y khoa bạch huệ 0963.30.35.38
Trang chủ Máy tạo oxy - Bình oxy

Máy tạo oxy - Bình oxy

Máy tạo oxy Yuyue 7F-3 (Yuwell) 3 lít

Máy tạo oxy Yuyue 7F-3 (Yuwell) 3 lít

Giá niêm yết: 7,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 6,100,000 VNĐ
Máy tạo oxy Yuwell  7F-5

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5

Giá niêm yết: 8,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 8,150,000 VNĐ
Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

Giá niêm yết: 22,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 18,800,000 VNĐ
Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo

Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo

Giá niêm yết: 19,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 17,000,000 VNĐ
Máy tạo oxy Vision Aire

Máy tạo oxy Vision Aire

Giá niêm yết: 18,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 17,000,000 VNĐ
Máy tạo oxy 5 lít phút NewLife Elite

Máy tạo oxy 5 lít phút NewLife Elite

Giá niêm yết: 19,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 18,700,000 VNĐ
Máy tạo oxy Nuvo lite

Máy tạo oxy Nuvo lite

Giá niêm yết: 20,800,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 18,500,000 VNĐ
Máy tạo oxy Mini AM-1

Máy tạo oxy Mini AM-1

Giá niêm yết: 6,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 6,200,000 VNĐ
Mask thở oxy

Mask thở oxy

Giá niêm yết: 40,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 35,000 VNĐ
Bình oxy y tế

Bình oxy y tế

Giá niêm yết: 1,050,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,000,000 VNĐ
Đồng hồ oxy Kimura Japan

Đồng hồ oxy Kimura Japan

Giá niêm yết: 350,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 350,000 VNĐ
Đồng hồ oxy Yamato

Đồng hồ oxy Yamato

Giá niêm yết: 650,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 600,000 VNĐ
Ambu bóp bóng giúp thở

Ambu bóp bóng giúp thở

Giá niêm yết: 350,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 350,000 VNĐ
Xe đẩy bình oxy 2m3 - 6m3

Xe đẩy bình oxy 2m3 - 6m3

Giá niêm yết: 300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 220,000 VNĐ
AmBu Silicon ( bóp bóng giúp thở )

AmBu Silicon ( bóp bóng giúp thở )

Giá niêm yết: 1,350,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,200,000 VNĐ
Máy tạo oxy Sysmed M50 5 lít

Máy tạo oxy Sysmed M50 5 lít

Giá niêm yết: 15,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 13,000,000 VNĐ
Máy tạo oxy  mini pin sạc LOVEGO LG-101

Máy tạo oxy mini pin sạc LOVEGO LG-101

Giá niêm yết: 20,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 18,000,000 VNĐ
Máy tạo Oxy 3 lít Yuwell YU-300

Máy tạo Oxy 3 lít Yuwell YU-300

Giá niêm yết: 8,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,500,000 VNĐ
Máy tạo Oxy 5 lít Yuwell YU-500

Máy tạo Oxy 5 lít Yuwell YU-500

Giá niêm yết: 8,300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,900,000 VNĐ
Máy tạo Oxy 3 lít Yuwell 9F-3W

Máy tạo Oxy 3 lít Yuwell 9F-3W

Giá niêm yết: 12,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 11,200,000 VNĐ
Máy tạo oxy xách tay 1 lít JAY-1

Máy tạo oxy xách tay 1 lít JAY-1

Giá niêm yết: 17,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 16,500,000 VNĐ
Máy tạo oxy có xông khí dung Medally 3 Lít JAY-3AW

Máy tạo oxy có xông khí dung Medally 3 Lít JAY-3AW

Giá niêm yết: 6,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 6,000,000 VNĐ
Máy tạo Oxy 3 lít Yuwell 8F-3AW

Máy tạo Oxy 3 lít Yuwell 8F-3AW

Giá niêm yết: 8,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,900,000 VNĐ
Máy tạo oxy  Medally 3 Lít JAY-3

Máy tạo oxy Medally 3 Lít JAY-3

Giá niêm yết: 6,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 6,000,000 VNĐ
Máy tạo oxy  Medally 5 Lít JAY-5AW

Máy tạo oxy Medally 5 Lít JAY-5AW

Giá niêm yết: 8,600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 8,200,000 VNĐ
Máy tạo oxy có xông khí dung Medally 5 Lít JAY-5

Máy tạo oxy có xông khí dung Medally 5 Lít JAY-5

Giá niêm yết: 8,700,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 8,300,000 VNĐ
Máy tạo oxy xách tay Philips SimplyGo

Máy tạo oxy xách tay Philips SimplyGo

Giá niêm yết: 90,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 85,000,000 VNĐ
Sản phẩm hot
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường