Dụng cụ y khoa bạch huệ 0963.30.35.38
Trang chủ Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp bắp tay BP A1 Easy

Máy đo huyết áp bắp tay BP A1 Easy

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230

Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6230

Giá niêm yết: 700,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 600,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6241

Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-6241

Giá niêm yết: 700,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7170

Máy đo huyết áp cổ tay Polygreen KP-7170

Giá niêm yết: 900,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 800,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-6930

Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-6930

Giá niêm yết: 1,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 900,000 VNĐ
Máy đo huyết áp 24h WatchBP O3 (Holter huyết áp)

Máy đo huyết áp 24h WatchBP O3 (Holter huyết áp)

Giá niêm yết: 40,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 33,000,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-7520

Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-7520

Giá niêm yết: 1,200,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,100,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-7770

Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-7770

Giá niêm yết: 1,400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,300,000 VNĐ
Máy đo huyết áp Watch BP Office ABILITY

Máy đo huyết áp Watch BP Office ABILITY

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-7670

Máy đo huyết áp bắp tay Polygreen KP-7670

Giá niêm yết: 1,700,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,600,000 VNĐ
Dụng cụ đo huyết áp cơ Yamasu

Dụng cụ đo huyết áp cơ Yamasu

Giá niêm yết: 520,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 500,000 VNĐ
Dụng cụ đo huyết áp cơ ALPK2

Dụng cụ đo huyết áp cơ ALPK2

Giá niêm yết: 600,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 550,000 VNĐ
Máy huyết áp theo dõi liên tục 24h ABPM50

Máy huyết áp theo dõi liên tục 24h ABPM50

Giá niêm yết: 19,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 18,000,000 VNĐ
Dụng cụ đo huyết áp cơ microlife AG1-20

Dụng cụ đo huyết áp cơ microlife AG1-20

Giá niêm yết: 380,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 320,000 VNĐ
Dụng cụ đo huyết áp cơ ALPK2 TQ

Dụng cụ đo huyết áp cơ ALPK2 TQ

Giá niêm yết: 300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 280,000 VNĐ
Dụng cụ đo huyết áp cơ ALPK2 Adult Cuff

Dụng cụ đo huyết áp cơ ALPK2 Adult Cuff

Giá niêm yết: 300,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 280,000 VNĐ
Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ Kenz

Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ Kenz

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: 800,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medilife S

Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medilife S

Giá niêm yết: 990,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 940,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medistar Plus

Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medistar Plus

Giá niêm yết: 900,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 799,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-617

Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-617

Giá niêm yết: 550,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 520,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Scala KP-7270

Máy đo huyết áp cổ tay Scala KP-7270

Giá niêm yết: 690,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 650,000 VNĐ
Máy đo huyết áp thủy ngân ALPK2

Máy đo huyết áp thủy ngân ALPK2

Giá niêm yết: 1,250,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,100,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bán tự động Boso Medicus Smart

Máy đo huyết áp bán tự động Boso Medicus Smart

Giá niêm yết: 900,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: Call
Máy đo huyết áp bắp tay Boso Medicus Uno

Máy đo huyết áp bắp tay Boso Medicus Uno

Giá niêm yết: 1,520,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,440,000 VNĐ
Máy đo huyết áp Hem 4030

Máy đo huyết áp Hem 4030

Giá niêm yết: 610,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: Call
Máy đo huyết áp chuyên nghiệp HBP-9020

Máy đo huyết áp chuyên nghiệp HBP-9020

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Máy đo huyết áp HEM-907

Máy đo huyết áp HEM-907

Giá niêm yết: 14,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 11,000,000 VNĐ
Sản phẩm hot
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường