Dụng cụ y khoa bạch huệ 0963.30.35.38
Trang chủ Máy điện tim

Máy điện tim

MÁY ĐIỆN TIM 3 CẦN CONTEC ECG- 300G

MÁY ĐIỆN TIM 3 CẦN CONTEC ECG- 300G

Giá niêm yết: 18,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 15,500,000 VNĐ
Máy điện tim 6 cần Contec ECG-600G (ECG 600G)

Máy điện tim 6 cần Contec ECG-600G (ECG 600G)

Giá niêm yết: 30,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 27,500,000 VNĐ
Máy điện tim 3 cần Advanced ECG-3F

Máy điện tim 3 cần Advanced ECG-3F

Giá niêm yết: 24,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 24,299,000 VNĐ
Máy điện tim 3 kênh NeuCardio E3

Máy điện tim 3 kênh NeuCardio E3

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Máy điện tim 12 cần Suzuken Cardico 1210

Máy điện tim 12 cần Suzuken Cardico 1210

Giá niêm yết: 72,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 70,000,000 VNĐ
Máy điện tim 3 cần Fukuda Cardimax FCP-7101

Máy điện tim 3 cần Fukuda Cardimax FCP-7101

Giá niêm yết: 38,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 36,000,000 VNĐ
Máy điện tim 3 cần Fukuda Denshi FX 7102

Máy điện tim 3 cần Fukuda Denshi FX 7102

Giá niêm yết: 40,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 34,000,000 VNĐ
Máy điện tim 3 kênh ECG-2150 Nihon Kohden

Máy điện tim 3 kênh ECG-2150 Nihon Kohden

Giá niêm yết: 40,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 29,500,000 VNĐ
Máy điện tim 6 cần EGG 1250K Nihon Kohden

Máy điện tim 6 cần EGG 1250K Nihon Kohden

Giá niêm yết: 58,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 48,000,000 VNĐ
Máy điện tim 6 kênh Suzuken Cardico 601

Máy điện tim 6 kênh Suzuken Cardico 601

Giá niêm yết: 55,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 48,000,000 VNĐ
Máy đo điện tim 3 kênh Kenz ECG 306

Máy đo điện tim 3 kênh Kenz ECG 306

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: 34,000,000 VNĐ
Máy điện tim 3 kênh Medigate MeCA303i

Máy điện tim 3 kênh Medigate MeCA303i

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: 25,000,000 VNĐ
Máy điện tim 6 cần Medigate MECA406i

Máy điện tim 6 cần Medigate MECA406i

Giá niêm yết: 40,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: Call
Máy điện tim 12 cần MEDIGATE MECA812i

Máy điện tim 12 cần MEDIGATE MECA812i

Giá niêm yết: 50,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 44,000,000 VNĐ
Máy điện tim 3 cần Edan SE-3

Máy điện tim 3 cần Edan SE-3

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Máy điện tim 1 cần Edan Se-1

Máy điện tim 1 cần Edan Se-1

Giá niêm yết: 10,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 10,400,000 VNĐ
Máy điện tim 3 cần NewTech ECG 1503

Máy điện tim 3 cần NewTech ECG 1503

Giá niêm yết: 17,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 17,300,000 VNĐ
Máy điện tim 1 cần New Tech ECG 1501

Máy điện tim 1 cần New Tech ECG 1501

Giá niêm yết: 10,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: Call
Máy sốc tim ngoài tự động Zoll AED Plus

Máy sốc tim ngoài tự động Zoll AED Plus

Giá niêm yết: 80,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 75,000,000 VNĐ
Máy điện tim Fukuda Denshi FX-8322

Máy điện tim Fukuda Denshi FX-8322

Giá niêm yết: 85,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 80,000,000 VNĐ
Máy điện tim 6 kênh - FX-8200

Máy điện tim 6 kênh - FX-8200

Giá niêm yết: 55,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 52,000,000 VNĐ
Máy Điện Tim 1 Cần CONTEC ECG100G

Máy Điện Tim 1 Cần CONTEC ECG100G

Giá niêm yết: 11,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 10,800,000 VNĐ
Máy đo điện tim 12 cần Contec ECG-1200G

Máy đo điện tim 12 cần Contec ECG-1200G

Giá niêm yết: 53,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 49,000,000 VNĐ
Máy điện tim 3 kênh Fukuda FX-8100 - Nhật Bản

Máy điện tim 3 kênh Fukuda FX-8100 - Nhật Bản

Giá niêm yết: 32,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 29,000,000 VNĐ
Sản phẩm hot
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường