Dụng cụ y khoa bạch huệ 0933.67.60.69
Trang chủ Băng ca cứu thương

Băng ca cứu thương

Băng ca gấp DJJ-222

Băng ca gấp DJJ-222

Giá niêm yết: 750,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 750,000 VNĐ
Băng ca xe cứu thương YDC-3A

Băng ca xe cứu thương YDC-3A

Giá niêm yết: 14,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 13,500,000 VNĐ
Băng ca xe đẩy YQC-2L

Băng ca xe đẩy YQC-2L

Giá niêm yết: 13,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 13,000,000 VNĐ
Xe đẩy băng ca inox

Xe đẩy băng ca inox

Giá niêm yết: 2,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,950,000 VNĐ
Băng ca cứu thương YDC-1A9

Băng ca cứu thương YDC-1A9

Giá niêm yết: 2,200,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 2,000,000 VNĐ
Xe đẩy bệnh nhân lên lầu YDC-5G

Xe đẩy bệnh nhân lên lầu YDC-5G

Giá niêm yết: 4,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 3,750,000 VNĐ
Cáng cứu thương YDC-2A

Cáng cứu thương YDC-2A

Giá niêm yết: 8,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,500,000 VNĐ
Băng ca cứu thương YDC-1A10

Băng ca cứu thương YDC-1A10

Giá niêm yết: 3,100,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 3,000,000 VNĐ
Băng ca cứu thương YDC-1A8

Băng ca cứu thương YDC-1A8

Giá niêm yết: Call
Giá khuyến mãi: Call
Băng ca cứu thương YDC-1A4H

Băng ca cứu thương YDC-1A4H

Giá niêm yết: 2,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 1,900,000 VNĐ
Xe đẩy bệnh nhân lên xuống lầu YDC-5P

Xe đẩy bệnh nhân lên xuống lầu YDC-5P

Giá niêm yết: 7,900,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 7,300,000 VNĐ
Băng ca cứu thương có khả năng kết nối Aolike ALK06-H801

Băng ca cứu thương có khả năng kết nối Aolike ALK06-H801

Giá niêm yết: 43,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 40,000,000 VNĐ
Băng ca cấp cứu ALK06-H800

Băng ca cấp cứu ALK06-H800

Giá niêm yết: 19,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 18,500,000 VNĐ
Băng ca inox ALK06-A101B

Băng ca inox ALK06-A101B

Giá niêm yết: 5,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 5,000,000 VNĐ
Băng ca cứu thương DDJ-3B

Băng ca cứu thương DDJ-3B

Giá niêm yết: 5,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 4,500,000 VNĐ
Băng ca xếp UC-CZ07

Băng ca xếp UC-CZ07

Giá niêm yết: 850,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 789,000 VNĐ
Xe băng ca chuyên dụng UCRL-2A

Xe băng ca chuyên dụng UCRL-2A

Giá niêm yết: 8,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 8,100,000 VNĐ
Băng cachuyên dụng UCRL-5L

Băng cachuyên dụng UCRL-5L

Giá niêm yết: 4,500,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 3,500,000 VNĐ
Xe băng ca chuyên dụng UCRL-3A

Xe băng ca chuyên dụng UCRL-3A

Giá niêm yết: 14,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 13,500,000 VNĐ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường